Start

Släkt och hembygd i focus

Nederkalix är hemförsamlingen

Vem är jag ?

Jag är född och uppväxt och på Innanbäcken, en by strax utanför Kalix. Jag har arbetat som arbetsledare på Assi Domän i Karlsborg, numera BillerudKorsnäs. Efter pensioneringen fanns  mer tid över för fritidsintressen.

Släkt och hembygdsforskning har blivit min hobby. Är sekreterare i Kalixbygdens Forskarförening och har skrivit ett flertal böcker i ämnet, senast: "Gamla och nya miljöer i Kalix".

Tröskning på den s k Kinmyran i Innanbäcken med byns tröskverk.

Östen Olofsson skyfflar fram kornet , Karl-

Axel OLofsson matar in det i tröskverket, Maja Olofsson tar emot halmen i ladan, John Olofsson tar hand om "rosket" och Albin Similää sköter om att byta säckar.

Uppdaterad 2021-03-12

Bengt-Göran Nilssons

Hemsida

Ny Kalixbok är nu klar

se närmare på "Böcker m m."